DOKUMEN | FAKULTI PERTANIAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

COVID19
1
Langkah Pencegahan COVID19
2
TATACARA AKTIVITI PELAJAR SISWAZAH
3
PKP 3.0

Rujukan Pentadbiran
4
[Versi BAHASA] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]
5
Buku Panduan Program Prasiswazah 2015
6
[Versi INGGERIS] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]
7
Perakuan Akreditasi Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian
8
Perakuan Akreditasi Bacelor Sains Hortikultur dengan Kepujian
9
Perakuan Akreditasi Bacelor Sains Perniagaantani dengan Kepujian
10
Perakuan Akreditasi Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian
11
Perakuan Akreditasi Bacelor Pertanian Sains Ternakan dengan Kepujian

Dokumen
12
Book Swaakreditasi 2015
13
Self Review Portfolio
14
Plan Strategik UPM 2014-2020
15
Soil Fun Run 2016
16
TEMPLATE RESEARCH PROPOSAL
17
Fakta & Angka UPM 2020
18
BACELOR SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
19
BACELOR SAINS HORTIKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
20
BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
21
BACELOR SAINS AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
22
BACELOR PERTANIAN SAINS TERNAKAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
23
BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
24
EKSA Guideline
25
EKSA Guideline Edisi Pertama
26
E-Book Urban Farming Bahagian 1

Keratan Akhbar
27
A blessing for Malaysia and other
28
Commecialise Research Outputs and Innovation
29
Gangguan Gagak Masih Berterusan
30
Jakarta can solve the haze problem in the spirit of Asean cooperation
31
Kertas Tumbuh Tepi Sawah
32
Prof Rita - Racun perosak mesra alam
33
SOS from our fragile highlands
34
Teknologi Hijau bunuh pemusnah padi
35
Towards Cheaper Poultry Feed
36
UPM anjur Bengkel Fertigasi Duta Jauha 3.0

Buletin
37
Buletin Teknologi Pertanian Bil.1/2014
38
Buletin Teknologi Pertanian Bil.2/2014
39
Buletin Teknologi Pertanian Bil.3/2014
40
Newsletter Fakulti Pertanian (AgricQuest - Isu 2)

Panduan Pengajian Prasiswazah
41
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
42
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
43
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
44
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
45
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
46
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
47
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
48
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
49
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
50
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
51
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
52
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
53
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
54
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
55
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
56
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
57
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
58
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
59
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
60
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
61
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
62
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
63
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
64
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
65
SKEMA PENGAJIAN ELEx
66
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian Dengan Kepujian 2020/2021
67
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur Dengan Kepujian 2020/2021
68
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani Dengan Kepujian 2020/2021
69
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) Dengan Kepujian 2019/2020
70
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2020/2021
71
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan Dengan Kepujian (3u1i) 2019/2020

Jadual Waktu Kuliah & Kalendar Akademik
72
Kalender Akademik Sesi 2022/2023
73
Kalendar Akademik Semester 2, Sesi 2020/2021
74
Jadual Waktu Kuliah_BSP 2022/2023
75
Jadual Waktu Kuliah_BSHTK 2022/2023
76
Jadual Waktu Kuliah_BSPT 2022/2023
77
Jadual Waktu Kuliah_BSH 2022/2023
78
Jadual Waktu Kuliah_BSA 2022/2023
79
Jadual Waktu Kuliah_BSPP 2022/2023
80
Jadual Waktu Kuliah_BTPP 2022/2023

Rujukan Akademik
81
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 15/16
82
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 16/17
83
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 17/18
84
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 18/19
85
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 19/20
86
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 21/22
87
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 22/23
88
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2021-2022 (Edisi Kedua)
89
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2020-2021
90
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2019-2020
91
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2018-2019
92
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2017-2018
93
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2022-2023
94
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [Bahasa]
95
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [English]
96
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
97
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
98
Kalendar Akademik 2021/2022
99
Kalendar Akademik 2020/2021
100
Kalendar Akademik 2020/2021
101
Kalendar Akademik 2019/2020 (Pindaan)
102
Kalendar Akademik 2019/2020
103
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran
104
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran
105
2021_PRT2009 Pertanian dan Kehidupan_20200909
106
Nota Kursus Penyediaan MQA01 Open Distance Learning (ODL)
107
Rujukan Pendaftaran Kursus Universiti oleh Pelajar (Bacelor)
108
2021_Garis Panduan Pembangunan Akademik UA_Edisi 02

Latihan Industri
109
DASAR LATIHAN INDUSTRI
110
[MALAY] TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER II, SESI 2022/2023
111
SENARAI SEMAK LATIHAN INDUSTRI
112
[MALAY & ENGLISH] BORANG PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA
113
Format Laporan dan Pembentangan LI
114
RUBRIK & BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN LATIHAN INDUSTRI
115
Senarai Syarikat
116
2021_Manual Pengguna - Modul Urus Survei
117
Slide Taklimat Latihan Industri siri II. sesi 2022/2023
118
1.Borang Pengesahan Pelajar Tahun Akhir
119
2.Borang Permohonan Tempat Latihan Industri
120
3.Borang Jawapan_Penerimaan_Majikan
121
4. Borang Pengesahan Lapor Diri [BR01]
122
5.Borang Penilaian Majikan Kepada Pelajar
123
8.Borang Tamat Latihan Industri
124
9.Borang Pengesahan_Semakan_Buku_Log
125
SLIDE TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI_2 DISEMBER 2022
126
Slide Taklimat Latihan Industri siri II. sesi 2022/2023
127
LOG BOOK LATIHAN INDUSTRI

Mobiliti & Program Pertukaran Pelajar
128
2021_Senarai Kesetaraan Kursus UPM dan Universiti Luar
129
Hong Kong University of Science and Technology
130
Policy of Asean International Mobility for Student (AIMS)
131
Guidelines of Asean International Mobility for Student (AIMS)
132
Konkuk University International Program
133
Konkuk University International Program Application Form
134
Chonnam National University International Summer Session
135
Shinshu University Exchange Student Program
136
Mevlana Exchange Program

Biasiswa dan Tajaan
137
Borang Permohonan Biasiswa Soh Kim Mee
138
Biasiswa Soh Kim Mee
139
Bantuan Pelajaran Tuanku Abdul Rahman 2018
140
Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah Yayasan Bank Rakyat
141
Behn Meyer Agricare Education Fund Scholarship Awards 2018 [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
142
Biasiswa Yayasan Pak Rashid [Tarikh Tutup: 23 November 2018]
143
Tawaran Dermasiswa Tamanni Project [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
144
Kuok Foundation Berhad
145
List of Scholarships in Malaysia
146
2022_Behn Meyer AgriCare Scholarship

Anugerah Kecemerlangan Akademik
147
Borang Pencalonan Hadiah Universiti/Fakulti
148
Anugerah Graduan Cemerlang [2019]
149
Anugerah Graduan Cemerlang [2018]
150
Anugerah Graduan Cemerlang [2017]

Kertas Ilmiah
151
Dian Fiantis (Initial carbon storage in New Tephra..)
152
Faradiella Mohd Kusin (The occurence and potential ecological risk..)
153
Amir-Hossein Jafarzadeh-Haghighi (Structural composition of organic matter..)
154
Ucaptama (Perancangan Guna Tanah untuk Sekuriti Makanan Negara)
155
Halatuju Sektor Agromakanan Negara
156
Pengeluaran Tanaman Makanan Negara: Cukupkah Tanah Kita?
157
Pengeluaran Perikanan Negara: Sejauh Mana Akuakultur Mengimbangi Bekalan?
158
Pertanian Bandar: Satu Perkongsian Pengalaman
159
Mempromosi Kebun Pintar Kilang Tanaman: Isu dan Cabaran

Pamplet
160
Bayer Ambassador
161
Jom Berkebun

Brosur
162
ICPPT2018

Sumber Manusia
163
2017_Borang Permohonan ID Sistem Maklumat Pelajar (SMP)
164
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DASAR INKLUSIF ORANG KURANG UPAYA DI IPT

Perkhidmatan
165
Pengurusan Staf Bermasalah
166
Perkhidmatan AMAL PUTRA
167
Pengurusan Dasar dan Pentadbiran
168
e-LPPT AKADEMIK 2018
169
Borang Tempahan Dewan Pertanian
170
Borang Tempahan Khidmat Rekabentuk Grafik / Multimedia

Latihan Staf
171
Kursus Asas Penyelenggaraan Jentera Pertanian
172
Minggu Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) Fakulti Pertanian

Piagam Pelanggan
173
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | JAN
174
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | FEB
175
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | MAR
176
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | APR

Majlis Konvokesyen ke-42
177
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (BAHASA MELAYU)
178
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (VERSI INGGERIS)

Temu Duga Program Prasiswazah
179
Borang Penilaian Temu Duga
180
2022_Jadual Temu Duga Prasiswazah (Perdana) 22/23_Pantai Timur
181
Jadual Temuduga Zon Tengah
182
Jadual Temuduga Zon Utara
183
Jadual Temuduga Zon Sarawak
184
Jadual Temuduga Zon Sabah

Skema Pengajian Khas Prasiswazah
185
Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian (Khas)
186
Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur (Khas)
187
Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani (Khas)
188
Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur (Khas)
189
Skema Pengajian Bacelor Sains Haiwan (Khas)
190
Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (Khas)

Hal Ehwal Pelajar
191
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tempatan)
192
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tahun Akhir)
193
Surat rasmi kebenaran balik ke kampus (Pelajar Latihan Industri)
194
2020_Contoh Surat_Pendaftaran Kurang Daripada (12) Jam Kredit
195
Peraduan Tonton dan Menang
196
2021_Kelab Hortikultur Simposium Antarabangsa Pertanian Bandar dan Kesihatan
197
2021_Kelab Hortikultur Simposium Antarabangsa Pertanian Bandar dan Kesihatan
198
Tatacara Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran [Bahasa Melayu]
199
Tatacara Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran [Bahasa Inggeris]
200
Tatacara Keberadaan Pelajar Prasiswazah di Fakulti Pertanian [Bahasa Melayu]
201
Tatacara Keberadaan Pelajar Prasiswazah di Fakulti Pertanian [Bahasa Inggeris]
202
2021_Tatacara Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Fakulti Pertanian_PKP_20210601

Taklimat Akademik Prasiswazah
203
2020_Pendaftaran Kursus & Perubahan Sementara Skema Pengajian [26 Jun 2020]

Perkasa PUTRA
204
2021_Perkasa PUTRA_Pelajar Baharu

Disertasi Bacelor
205
BORANG PENDAFTARAN DISERTASI PROJEK BACELOR
206
TAKWIM DISERTASI BACELOR SEM II SESI 2021.2022
207
TAKWIM DISERTASI BACELOR SEM I SESI 2022.2023
208
Guide to FYP Report_2014-2015
209
BORANG PENDAFTARAN DISERTASI PROJEK BACELOR
210
BORANG PENDAFTARAN DISERTASI PROJEK BACELOR
211
TAJUK DISERTASI BACELOR JPT
212
TAJUK DISERTASI BACELOR JTP
213
TAJUK DISERTASI BACELOR JPTH
214
TAJUK DISERTASI BACELOR JPEB
215
TAJUK DISERTASI BACELOR JAQ
216
TAKWIM DISERTASI BACELOR SEM II SESI 2022.2023
217
TAJUK DISERTASI BACELOR JST

Siswazah
218
Buku Panduan Siswazah 2022
219
Kalender Akademik Siswazah Sem 1 2022/2023
220
Checklist Postgraduate Student Faculty of Agriculture_Research

Pendidikan Jarak Jauh
221
Jadual Waktu Kuliah 21/22 - Sem 1
222
Jadual Waktu Kuliah 20/21 - Sem 2

Bakal Pelajar
223
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian
224
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian (Pendidikan Jarak Jauh)
225
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Hortikultur dengan Kepujian
226
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Perniagaantani dengan Kepujian
227
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian
228
Syarat Kemasukan Bacelor Pertanian Sains Ternakan dengan Kepujian
229
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Pengurusan Perladangan dengan Kepujian
230
Syarat Kemasukan Bacelor Teknologi Pertanian Pintar dengan Kepujian

Pelan Pengajian
231
2021_BTPP_Mod Kerja Kursus
232
2021_BTPP_Mod Industri

KURSUS SISWAZAH
233
KURSUS SISWAZAH SEM 1 2022/2023
234
JADUAL WAKTU SEM 1 2022/2023
235
KURSUS SISWAZAH SEM 2 2022/2023

Mengenai Kami
236
Ahli Jawatankuasa Kurikulum Fakulti
237
Jawatankuasa Pengurusan Fakulti

Skema_Pengajian
238
BSPDK_BI
239
BSPDK_BM
240
BSHTKDK_BM
241
BSHTKDK_BI
242
BSADK_BM
243
BSADK_BI
244
BSPPDK_BM
245
BSPPDK_BI
246
BSPTDK_BM
247
BSPTDK_BM_KOHORT_21-22
248
BSPTDK_BI
249
BSPTDK_BI_KOHORT_21-22
250
BSHDK_BI
251
BSHDK_BM_KOHORT_21-22
252
BSHDK_BI_KOHORT_21-22
253
BSHDK_BM
254
PELAN PENGAJIAN BACELOR SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN SESI 2022/2023
255
PELAN PENGAJIAN BACELOR HORTIKULTUR DENGAN KEPUJIAN SESI 2022/2023
256
PELAN PENGAJIAN BACELOR PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 2022/2023
257
PELAN PENGAJIAN AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN 2022/2023
258
PELAN PENGAJIAN BACELOR SAINS HAIWAN DENGAN KEPUJIAN 2022/2023
259
PELAN PENGAJIAN BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN DENGAN KEPUJIAN 2022/2023
260
PELAN PENGAJIAN BACELOR TEKNOLOGI PERTANIAN PINTAR DENGAN KEPUJIAN 2022/2023

Agriculture's Career Prospect
261
Takwim Semester 1 Sesi 2021/2022

Rujukan Umum
262
Manual Identiti Korporat

Jadual Waktu Peperiksaan
263
JWP Semester 1 2021/2022
264
JWP Semester 2 2021/2022

Visa & Pass Pelajar
265
Borang Verifikasi Peratus Kehadiran_Pelajar Fakulti Pertanian (PDF)
266
Borang Verifikasi Peratus Kehadiran_Pelajar Fakulti Pertanian (PDF-Fillable)

Penasihat Akademik
267
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Pertanian
268
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Hortikultur
269
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Perniagaantani
270
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Haiwan
271
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Aquaculture
272
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Pengurusan Perladangan
273
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Teknologi Pertanian Pintar

ENUMERATOR
274
Contoh Surat Permohonan Enumerator Kerja Melebihi 3 Bulan
275
Contoh Surat Permohonan Khidmat Enumerator Untuk Bekerja Melebihi 5 Hari Seminggu
276
Contoh Surat Penjelasan Kelewatan Membuat Tuntutan Bayaran Enumerator
277
Contoh Laporan Persampelan / Borang Selidik

PEMBANTU/PENOLONG PENYELIDIK
278
BORANG PERMOHONAN PEMBANTU/PENOLONG PENYELIDIK
FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4802
+603-9769 4004
BWDXMAT:12:15